Wednesday, October 19, 2011

Redha Bila DibenciBenar Aku Tidak Semulia Akhlak Nabi Muhammad S.A.W.
Benar Aku Tidak Segagah Nabi Musa A.S.
Benar Aku Tidak Sesabar Nabi Yakub A.S
Benar Aku Tidak Sekaya Nabi Sulaiman A.S
Benar Aku Tidak Setampan Nabi Yusuf A.S
Benar Aku Tidak Sebijak Nabi Khidir A.S
Memang benarlah aku tidak seperti mereka walaupun sebesar zarah.


Namun Aku Terus Bersabar...


Firman ALLAH S.W.T:


"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang beriman bertakwalah kepada Rabbmu.' Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adakah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Az-Zumar:10)
Rasulullah S.A.W bersabda:


“Sesungguhnya kalian akan menjumpai sikap mengutamakan kepentingan pribadi, maka bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di Al-Haudh (telaga).”  
(HR. Al-Bukhari no. 3508 dan Muslim no. 1845 dari sahabat Abu Yahya Usaid bin Hudhair radhiyallahu ‘anahu)


‘Alqamah berkata (ketika menjelaskan firman Allah S.W.T:
“Dan barangsiapa beriman kepada Allah niscaya Dia akan menunjukinya.”  
(Ath-Thaghabun: 11): 
“Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah dan mengetahui kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, lalu dia ridha dan menerima.”  
(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan telah diriwayatkan sepertinya dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anahu)